Hoppa till innehåll

Frihet
Jämlikhet
Personlig assistans

Tänk dig ett liv där någon annan bestämmer åt dig. Var och hur du ska bo, hur länge du ska duscha. Om du ska kunna ha ett jobb.

Sådan är verkligheten för många med normbrytande funktionalitet. Allt fler får sin personliga assistans neddragen eller nekad. Kontrollen över det egna livet blir lika med noll. Det vill vi förändra.

Våra krav

Syntolkade versioner | Teckenspråkstolkade versioner

  • Alla ska ha rätt till att leva ett jämlikt och självbestämt liv i samhället, oavsett funktionalitet.
  • Alla som har behov av personlig assistans ska få det.
  • Gör FN:s funktionsrättskonvention till lag

LSS 2.1 

LSS behöver skrivas om för att följa FN:s funktionsrättskonvention, som Sverige skrev under för mer än tio år sedan. LSS 2.1 är STILs förslag till hur LSS och rätten till personlig assistans måste förändras. Våra lösningar är:

  • Ny lagstiftning 
  • Ny behovsbedömning 
  • Okränkbar rätt till personlig assistans för oss som behöver 
  • Personlig assistans som förebild för andra insatser 

Läs hela förslaget här:

Tänk att inte själv få bestämma när du ska äta och duscha.
Eller gå ut.

Boka tid och lås in dig i lådan på bilden en stund. Och lyssna på Pionjärerna – en podd om frihetskampen för personlig assistans.

Eller rätten att få bestämma över sitt eget liv.

Möt pionjärerna

Vanliga frågor

Varför bör funktionsrättskonventionen bli till lag?

FN:s funktionsrättskonvention samlar alla mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det är inga nya rättigheter, men konventionen beskriver vad som krävs för att rättigheterna ska uppnås. Om konventionen blir lag, precis som barnkonventionen blivit, så blir det lättare för oss att driva våra rättigheter i domstol. Om vi definierar personlig assistans utifrån FN:s konvention så uppnår vi självbestämmande på riktigt, vilket är hela poängen med personlig assistans.

Vem kan få personlig assistans?

Du som på grund av din normbrytande funktionalitet behöver assistans minst 20 timmar i veckan att uppfylla dina grundläggande behov – andning, personlig hygien, måltider, klä på/av dig, kommunikation. Det står i LSS (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade). Men det har blivit otroligt svårt att uppfylla kraven i praktiken. Faktum är att idag får 8 av 10 personer avslag på sin ansökan om personlig assistans. Konsekvenserna av ett avslag kan vara enorma, ibland livsavgörande. Vi vill att alla som behöver personlig assistans ska få det!

Är inte den personliga assistansen väldigt dyr?

Ofta talas det om hur mycket pengar den personliga assistansen kostar samhället, men egentligen är det precis tvärtom. Alternativen – hemtjänst eller olika slags boenden – har visat sig vara dyrare. Och dessutom: Kan vi sätta en prislapp på ett självbestämt liv?

Vad innebär en behovsbedömning? Varför är det dåligt?

Behovsbedömningen innebär att dina så kallade grundläggande behov – andning, personlig hygien, måltider, klä på/av dig och kommunikation – minuträknas för att se om de tillsammans blir 20 timmar i veckan. Gör de det har du rätt till personlig assistans. De specifika momenten som ger rätt till assistans räknas, men inte behoven i sin helhet, som till exempel att äta, eller gå på toaletten. Det vill STIL ändra på. Många saker ger dessutom inte alls rätt till personlig assistans. Till exempel räknas inte ytterkläder, matlagning, hårborstning eller smink. Behovsbedömningen skiljer alltså på människor, där vi med normbrytande funktionalitet inte anses ha rätt att leva ett fullt liv som andra medborgare.

Vilka är pionjärerna?

Pionjärerna är de som var med och startade STIL, samt införde den personliga assistansen i Sverige, på 80- och 90-talet. Vi har i vår podd valt att lyfta fem av dem: Adolf Ratzka, Bengt Elmén, Heléna Kvarnström, Susanne Berg och Wenche Willumsen. Utan pionjärerna hade vi fortfarande levt institutionaliserat idag.

Vad betyder normbrytande funktionalitet?

Normbrytande funktionalitet betyder att man fungerar på ett sätt som bryter mot normen. Det brukar också kallas funktionsnedsättning. Funktionsnedsättning handlar ofta om olika diagnoser. Normbrytande funktionalitet beskriver istället vad det faktiskt handlar om: normbrott. Samhällets normer om hur människor bör fungera gör samhället otillgängligt för oss som inte följer funktionsnormen. Otillgänglighet leder i sin tur till diskriminering och funkofobi. 

STIL är ett icke vinstdrivande assistanskooperativ och en förening som utvecklar personlig assistans. Vi har alla normbrytande funktionalitet. Vi var med och förändrade samhället när personlig assistans blev en rättighet. Vi fortsätter att förändra politiken. Läs mer om oss på www.stil.se.