Hoppa till innehåll

Tänk att inte själv få bestämma när du ska äta och duscha.
Eller gå ut.

Boka tid och lås in dig i lådan på bilden en stund. Och lyssna på Pionjärerna – en podd om frihetskampen för personlig assistans.

Eller rätten att få bestämma över sitt eget liv.

Möt pionjärerna

Frihet
Jämlikhet
Personlig assistans

Tänk dig ett liv där någon annan bestämmer åt dig. Var och hur du ska bo, hur länge du ska duscha. Om du ska kunna ha ett jobb.

Sådan är verkligheten för många med normbrytande funktionalitet. Allt fler får sin personliga assistans neddragen eller nekad. Kontrollen över det egna livet blir lika med noll. Det vill vi förändra.

Våra krav

  • Alla ska ha rätt till att leva ett jämlikt och självbestämt liv i samhället, oavsett funktionalitet.
  • Alla som har behov av personlig assistans ska få det.
  • Gör FN:s funktionsrättskonvention till lag

Läs mer om våra förslag på lösningar i rapporten LSS 2.1 som lanseras under Almedalsveckan. 

”Personlig assistans angår oss alla” 

Annika Taesler, vice ordförande i STIL, berättar om varför politiken kring den personliga assistansen behöver förändras. Det handlar om mänskliga rättigheter.

LSS 2.1 

LSS behöver skrivas om för att följa FN:s funktionsrättskonvention, som Sverige skrev under för mer än tio år sedan. LSS 2.1 är STILs förslag till hur LSS och rätten till personlig assistans måste förändras. Våra lösningar är:

  • Ny lagstiftning 
  • Ny behovsbedömning 
  • Okränkbar rätt till personlig assistans för oss som behöver 
  • Personlig assistans som förebild för andra insatser 

Läs hela förslaget här:

STIL är ett icke vinstdrivande assistanskooperativ och en förening som utvecklar personlig assistans. Vi har alla normbrytande funktionalitet. Vi var med och förändrade samhället när personlig assistans blev en rättighet. Vi fortsätter att förändra politiken. Läs mer om oss på www.stil.se.